องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง


วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทั้ง 3 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ พร้อมนี้ นางสาวสาลินี บุดดาวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติชัย ช่างปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และนางปราณี สมนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.โพนทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26