องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


งานบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอสีดา ประจำปี 2566


วันที่ 28 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นางสาวสาลินี บุดดาวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติชัย ช่างปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และนางปราณี สมนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมงานบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอสีดา ประจำปี 2566 โดยนางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร ส.อบจ นม. เขตอำเภอสีดา ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสีดา พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนอำเภอสีดา ร่วมพิธีบวงสรวง เปลี่ยนเครื่องพัสราภรณ์ท้าวสุรนารี และผูกผ้าเจ็ดสีที่ฐานอนุสาวรีย์และ พิธีรำบวงสรวง ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26