องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2566


วันที่ 7 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดย นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นางสาวสาลินี บุดดาวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติชัย ช่างปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และนางปราณี สมนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.โพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าคา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2566 ณ วัดป่านาเจริญ บ้านใต้ หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26