องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการครูพระ สอน อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินโครงการครูพระ สอน อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2566 โดยมีพระอาจารย์อุเทน สุทธิจาโค บรรยายให้ความรู้ ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทั้ง 3 แห่ง โรงเรียนวัดบ้านมะค่า และโรงเรียนบ้านหญ้าคา

2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26