องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2566


โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพวัยผู้สูงอายุ การจัดการอารมณ์เพื่อสุขภาพจิตที่ดี และให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

2024-05-15
2024-05-13
2024-04-30
2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06