องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันฯ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 4 จุด บ้านแท่น หมู่ที่ 7


วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566 งานป้องกันฯดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
จำนวน  4  จุด บ้าน แท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26