องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกโรงสี - โรงสูบน้ำดิบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโ


 วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 14.00 น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกโรงสี - โรงสูบน้ำดิบ  บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญาจ้างเลขที่  4/2566 ลงวันที่ 22  ธันวาคม  2565

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07