องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566


วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดยนายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นางสาวสาลินี บุดดาวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นาย เกียรติชัย ช่างปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และนางปราณี สมนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วย ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนทอง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07