องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


กลุ่มอาสาพัฒนาเพื่อน้อง (จากโรงเรียนสีดาวิทยา) เข้าทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นางสาวสาลินี บุดดาวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายเกียรติชัยช่างปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และนางปราณี สมนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ต้อนรับและให้กำลังใจ กลุ่มอาสาพัฒนาเพื่อน้อง (จากโรงเรียนสีดาวิทยา) เข้าทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07