องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07