องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3 - 5 ปี (เสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 14 กันยายน 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นางปราณี สมนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะครูและ เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ นำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โพนทอง ทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07