องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่างๆ ภายในเขต อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

นำโดย

นายวรากร เขียนนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.โพนทอง

จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่างๆ ภายในเขต อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วัดพฤกษาศิลาอาสน์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-15
2024-05-13
2024-04-30
2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06