องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565


ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมคัดแยกขยะจากครัวเรือน

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07