องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการเกษตรอาหารกลางวันแบบยั่งยืนฯ ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ตามแนวทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลโพนทอง

2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-19
2023-11-16
2023-11-07