องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา (ถวายเทียนจำนำพรรษา) ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา (ถวายเทียนจำนำพรรษา) ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดป่าประชาราษฎ์บำรุง (บ้านใต้) หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-15
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-06
2024-01-26
2024-01-26