ประชาสัมพันธ์ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

  โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข

  กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 เพลง