วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายไป่ - ลำห้วยแยะ บ้านใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางวน - สามแยก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากนานายทองมาก ศรีคำรัมย์ - ลำห้วยแยะ บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากนานางหนูกัน - สี่แยกเริงสะแก บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบริเวณบ้านนายเม้ง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง