องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th
 
 

 

 

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 
  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
       ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านใต้ หมู่ที่ 8
  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์
       ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางวิลัย ช่างเหล็ก - ลำห้วยยาง บ้านลิงส่อง หมู่ที่ 2
  แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ถนนดินจากนานางเช่า เชื่อมบ้านตาลาด บ้านแท่น ...
       ซ่อมแซมถนนดินจากนานางเช่า เชื่อมบ้านตาลาด บ้านแท่น หมู่ที่ 7
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนแม่บท
ผลดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน อบต.โพนทอง
สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานกิจการสภาองค์การบริืหารส่วนตำบลโพนทอง
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553