องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th
 
 
 

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 
  กิจกรรมพิธีสวดอภิธรรมสวรรคตครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ประ...
       กิจกรรมพิธีสวดอภิธรรมสวรรคตครบรอบ 1 ปี  ในวันที่ 13  ตุลาคม  2560  ประจำปีงบประั...
  ซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ขาดจากอุทกภัย
       ซ่อมแซมถนนหินคลุกที่ขาดจากอุทกภัย ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 กันยายน  2560
  วางท่อระบายน้ำให้ไหลผ่านไปโดยเร็ว จากภัยพิบัติอุทกภัย
       วางท่อระบายน้ำให้ไหลผ่านไปโดยเร็ว จากภัยพิบัติอุทกภัย  ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 20 กันยายน ...
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนแม่บท
ผลดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน อบต.โพนทอง
สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานกิจการสภาองค์การบริืหารส่วนตำบลโพนทอง
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553