องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.phontongsida.go.th
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนแม่บท
ผลดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน อบต.โพนทอง
สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 17 คน
เดือนนี้ 3 คน
ปีนี้ 843 คน
ทั้งหมด 1796 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (06.02.2015)


f

  พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558 ประจำปี 2559
       พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558  ประจำปี  2559  ในวันที่  29  มีนาคม  2559
 
  พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558 ประ...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร...
  โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 25...
  งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2559
  โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกกำจัดขยะ และวิธีกำจัดขยะ...
  โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง พาลูกจูงหลาน...
  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา ปร...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โพนทองเกมส์ ปี...
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.